Nytt LSS-boende i Olstorp

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag av Sektor stöd och omsorg att bygga ett nytt boende enligt Lagen om Särskilt Stöd (LSS) på Solrosvägen i Olstorp. Byggnaden kommer att rymma 6 stycken lägenheter på ca 40 kvm vardera samt gemensamma ytor och personalutrymmen. Vid projekteringen har man också tänkt på utemiljön som är planerad efter de boendes behov.

Tidplan

Projekteringen av boendet startade hösten år 2015. Under våren år 2016 påbörjades byggnationen och boendet beräknas vara färdigbyggt i februari år 2017.