Nytt LSS-boende i Olstorp.

Sektor samhällsbyggnad bygger, på uppdrag av sektor stöd och omsorg, ett nytt LSS-boende i Olstorp.

Nytt LSS-boende i Olstorp

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag av Sektor stöd och omsorg att uppföra ett nytt boende enligt Lagen om Särskilt Stöd (LSS) på Solrosvägen i Olstorp. Byggnaden kommer att rymma 6 stycken lägenheter på ca 40 kvm vardera samt gemensamma ytor och personalutrymmen.  

Vid projekteringen har man också tänkt på utemiljön som är planerad efter de boendes behov.

Tidplan

Projekteringen av boendet startade hösten 2015. Under våren 2016 påbörjades byggnationen och boendet beräknas vara färdigbyggt i februari 2016.

Upplysningar

Ytterligare information lämnas av:

Kommunens projektledare Anna-Karin Holmgren, telefon 0302-52 11 76 eller e-post anna-karin.holmgren@lerum.se      

Se även länkar nedan för mer information.