Väg 190, Gråbovägen ska byggas ut

En utbyggnad av väg 190 på sträckan Angereds Storåsväg - Angerreds kyrkväg har varit på gång under en längre tid. I februari 2015 startade ombyggnationen med målet att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan.

Det är entreprenören NCC som på Trafikverkets uppdrag inledde arbetet under februari månad 2015. Ombyggnationen innebär att väg 190 ska få två körfält i vardera riktning samt fyra nya cirkulationsplatser. Dessutom ska vägen mellan Gunnilsesås och Angereds kyrkväg få en ny sträckning. Målet med ombyggnationen är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan.

Trafiken ska, enligt Trafikverket, obehindrat kunna passera arbetsområdet under byggtiden. Det ska vara minst ett körfält öppet i varje riktig. Periodvis kan dock omledning av trafiken vara nödvändig, vilket kommer att skyltas om i god tid.