Mjörnbo Allé - håll ut det kommer att bli fint till slut

Mjörnbotorget kommer att förbli en plats där det kommer att köra lastbilar och byggas. På grund av detta kommer ytskikten på vägen som passerar Mjörnbotorget, Mjörnbo allé, inte färdigställas förrän husen och idrottshallen har byggts färdigt.

Gråbo växer just nu för fullt. Området vid Framtidstomten och Mjörnbotorget byggs ut med nya bostäder, verksamhetslokaler, gator och grönytor. De första bostäderna är inflyttningsklara i augusti 2017 men byggnationen kommer att pågå under flera år framöver. I broschyren nederst kan du se i vilken ordning bostäderna kommer att växa fram. Parallellt med byggnationen kommer kommunen ta fram ytterligare en detaljplan för området väster om Mjörnbotorget. 

Att bygga hundratals nya bostäder tar tid och bygget har bara börjat. Gråbo kommer fortsätta att förändras och växa under många år framöver. Bredvid de färdiga husen kommer nya börja ta form vilket innebär att området öster om Mjörnbotorget, Mjörnbo allé, inte kommer att färdigställas förrän husen och idrottshallen har byggts färdigt. Detta för att man inte vill riskera att gatubeläggning och planeringar körs sönder under byggtiden.

I ett första skede kommer hela gatan att asfalteras och linjer och skyltar kommer visa var du får gå, cykla, köra eller parkera din bil. Om några år kommer gatan göras iordning med plattsättning, gatsten och trädplanteringar. Bilden ovan visar ett ungefärligt resultat över hur Mjörnbo allé kommer att se ut när allt är färdigt. Det kommer att dröja några år, men håll ut, det kommer att bli fint när det är färdigt år 2020.