Ombyggnad av Aggetorpsvägen

Lerums kommun ska bygga om delar av Aggetorpsvägen med planerad start vecka 31. Framkomligheten kommer att vara begränsad under arbetsperioden.

Berörd sträcka av Aggetorpsvägen är mellan Oljebergsvägen och Lilla Aggetorpsvägen.

Lerums kommun kommer också bygga om korsningen vid Aggetorpsvägen och Lilla Aggetorpsvägen samt lägga nytt bärlager och ny asfalt ner till Storebergsvägen. På sista delen, ner till Oljebergsvägen kommer ny asfalt att läggas. Det kommer också att byggas en busshållsplats vid korsningen Aggetorpsvägen och Grimmekärrsvägen.

Tidplan

Större delen av arbetet är nu färdigställt. Det som kvarstår är bland annat att sätta upp skyltar  Det tillkommer också arbete med vägmålning som utförs när vädret blivit varmare. Slutbesiktning planeras ske under första kvartalet 2018.