Gång och cykelväg längs med Grusvägen i Gråbo

Under hösten 2016 avser Lerums kommun att bygga en gång- och cykelväg längs med Grusvägen i Gråbo.

Arbetet beräknas starta vecka 38 (september) 2016. Under byggnationen kan framkomligheten vara begränsad på sträckan. Lerums kommun ber om ursäkt för eventuella besvär som detta orsakar.

Tidsplan

Projektet förväntas vara klart under oktober 2016. 

Upplysningar

Ytterligare information lämnas av:

Rebecca Greek, projektledare, telefon 0302-521495 eller via e-post rebecca.greek@lerum.se