Ny gång- och cykelväg i Olstorp

Lerums kommun bygger en gång- och cykelväg mellan Lavendelvägen och Sverigeleden i Olstorp.

Den nya gång- och cykelvägen mellan Lavendelvägen och Sverigeleden kommer ersätta befintlig grusad väg över gräsplanen.

Syftet är att få en gång- och cykelväg som kan vinterväg hållas. Gång- och cykelvägen kommer belysas, och i samband med arbetet kommer kommunen även att belysa intilliggande lekplats.

Vit linje i kartan visar ungefärlig dragning av ny gång- och cykelväg. Röd, streckad linje visar befintlig grusad väg.

Tidplan

Planerad byggstart under vecka 36 och byggnationen beräknas pågå under två veckor.  

Frågor

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lerums kommun kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se