Ombyggnad av Gråbo Bygdegård

Förvaltningen har fått i uppdrag att renovera omklädningsrummen i Gråbo Bygdegård.

Gråbo Bygdegård används av flera olika föreningar i Lerums kommun. Främst är det fyra av kommunens kampsportsföreningar, Icon MMA, Kanku Shin-Do klubb, Lerums Judoklubb samt Stenkullens Aikido förening som använder lokalerna.

Föreningarna önskar bättre omklädningsrum med fler duschar för att möta dagens behov. Lerums kommun försöker få till en så bra lösning som möjligt utifrån budgetramen och samtidigt möta de önskemål som föreningarna har.

Planen är att det ska bli två omklädningsrum för cirka 15 personer vardera med varsin duschavdelning med nya ytskick och ny ventilation.

Tidplan

Lerums kommun har nu anlitat entreprenören Göfast som ska starta arbetet med ombyggnationen under januari månad 2018. 

 

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att ringa Lerums kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller maila till kommun@lerum.se