Skolvägar i Gråbo

Under hösten 2017 genomförde Lerums kommun en dialog om utformningen av vägarna mellan de tre skolorna i Gråbo med elever från årskurs fem och sju. Utifrån dialogen har kommunen tillsammans med ÅF nu tagit fram två förslag för varje skolväg. Under våren fick alla elever rösta på sina favoriter.

Resultat

För skolväg 1 vann Djungelparken som en klar favorit över Musikparken.

För skolväg 2 var det relativt jämt mellan förslagen men "Odlingslandskapet" vann före "Svenska landskap". 

Även för skolväg 3 var det relativt jämt mellan förslagen "Naturhinderbanan" och "Rymd- och teknikplats". Vinnare blev här "Naturhinderbanan".

Du kan se alla förslag under ladda hem.

Tidplan

En landskapsarkitekt arbetar med projekteringen av Djungelparken och odlingslandskapet. Naturhinderbanan är klar för byggnation och har planerad byggstart under hösten 2018.