Tillbyggnad av Hjällsnäshallen

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i investeringsbudgeten för 2018 att avsätta pengar för en ny idrottshall bredvid den befintliga Hjällsnäshallen i Gråbo. I budgeten ingår även upprustning av den befintliga hallen.

Förvaltningen har nu fått i uppdrag att i en förstudie utreda möjligheterna för att bygga till den befintliga Hjällsnäshallen med en ny idrottshall och ge förslag på hur en sådan utformning kan se ut. I förstudien ska det även utredas om det finns möjlighet att bygga en separat gymnastikdel i anslutning till hallen.

Under handlingar nedan kan du se gällande detaljplan samt en illustrationsplan över området som har tagits fram i samband med utvecklingen av Gråbo centrum.

Hjällsnäshallen

Hallen används året runt, i huvudsak av Gråboskolorna för idrottsundervisning samt av föreningslivet för träning och matcher. Den nya hallen, som ska komplettera den redan befintliga är tänkt att användas på samma sätt av såväl skolan som föreningslivet.

Tidplan

Arbete med förprojektering pågår och beräknas vara klart under senvåren 2019.  

Frågor?

Har du frågor kring projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.