Bostäder vid gamla ramfabriken på Bygrindsvägen

Området är beläget ungefär en kilometer söder om Lerums centrum i direkt anslutning till naturområdet Ljungkullen.

Här kommer tre flerbostadshus byggas i samklang med omgivande bostadsbebyggelse.