Lerums Resecentrum

Lerums resecentrum ska innehålla förbättrade möjligheter för resande med kollektivtrafik, tåg och bussar.

Funktioner för resenärer, som väntrum, möjlighet till information och biljettköp, ska finnas enkelt tillgängliga. Tillgången till perronger och busshållplatser ska samlas under ett tak och på så sätt förenkla byten. Resecentrum kan också innehålla funktioner som kiosk, kafé och butiker.

I nuläget planeras byggnaden i tre våningar, med framförallt resefunktioner i bottenvåningen och andra centrumfunktioner i de övre planen.Stationsvägens gestaltning ska jämfört med idag bli mer intim och trygg. Illustrationerna som visas ovan är gjorda av SWECO.  

Resecentrum kommer att få en viktig funktion som fasad för hela Lerums centrum, ut mot järnväg och motorväg. Byggnaden för resecentrum tar befintliga parkeringsplatser i anspråk och för att kunna erbjuda pendlare parkering, har ett parkeringshus byggts väster om den föreslagna placeringen för resecentrum.  

Detaljplanen för resecentrum hittar ni att läsa längst ner på denna sida under ladda hem.

Tidplan

Resan fortsätter mot ett nytt resecentrum. Brobacken ska asfalteras för att kunna hantera busstrafiken under trafikomläggningen. Brobacken kommer att vara delvis avstängd från rondellen vid Häradsbron till korsningen vid Brobacken och Stationsvägen. Arbetet med asfaltering kommer att pågå i ett några veckor, troligtvis fram till vecka 38. Under denna period går det inte att parkera på Brobacken.

Nattarbete

Delar av arbetet kan förekomma kvälls- och nattetid. Enligt planeringen ska asfalt läggas onsdag eller torsdag natt vecka 36. Dock är detta väderberoende och kan därför komma att ändras i sista stund. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med ny information kring detta. 

Lerums kommun ursäkt för de eventuella problem som detta medför.    

För övrigt fortsätter arbetet med den fortsatta projekteringen av resecentrum. Arbetet drivs av de inblandade aktörerna, Lerums kommun, Trafikverket och Västtrafik.

Projekteringen planeras vara färdig hösten 2018. Därefter ska upphandling ske. När upphandlingen vunnit laga kraft kan byggnationen starta. Planen är att resecentrum ska kunna börja byggas vintern 2018/2019.

Lerums kommun har också ansökt hos Lantmäteriet om en tredimensionell fastighetsbildning. Tanken är att Västtrafik ska äga första planet som ska domineras av resefunktioner och att den entreprenör som bygger resecentrum ska äga de andra två planen.   

Du kan också läsa om Lerums resecentrum på Västtrafiks hemsida.

Frågor?

Vill du veta mer om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.