Lerums Resecentrum

Lerums resecentrum ska innehålla förbättrade möjligheter för resande med kollektivtrafik, tåg och bussar.

Funktioner för resenärer, som väntrum, möjlighet till information och biljettköp, ska finnas enkelt tillgängliga. Tillgången till perronger och busshållplatser ska samlas under ett tak och på så sätt förenkla byten. Resecentrum kan också innehålla funktioner som kiosk, kafé och andra verksamheter.

I nuläget planeras byggnaden i tre våningar, med framförallt resefunktioner i bottenvåningen och andra centrumfunktioner i de övre planen.Stationsvägens gestaltning ska jämfört med idag bli mer stadsmässig och trygg. Illustrationerna som visas ovan är gjorda av SWECO.  

Resecentrum kommer att få en viktig funktion som fasad för hela Lerums centrum, ut mot järnväg och motorväg. Byggnaden för resecentrum tar befintliga parkeringsplatser i anspråk och för att kunna erbjuda pendlare parkering, har ett parkeringshus byggts väster om den föreslagna placeringen för resecentrum.  

Detaljplanen för resecentrum hittar ni att läsa längst ner på denna sida under ladda hem.

Tidplan

Resan fortsätter mot ett nytt resecentrum och projektering pågår. Arbetet drivs av de inblandade aktörerna, Lerums kommun, Trafikverket och Västfastigheter.

Projekteringen planeras vara färdig hösten 2019. Därefter ska upphandling ske. När upphandlingen vunnit laga kraft kan byggnationen starta. Planen är att resecentrum ska kunna börja byggas vintern 2019/2020.

Du kan också läsa om Lerums resecentrum på Västtrafiks hemsida.

Frågor?

Vill du veta mer om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.