Lerums Resecentrum

Lerums resecentrum ska innehålla förbättrade möjligheter för resande med kollektivtrafik, tåg och bussar. Funktioner för resenärer, som väntrum, möjlighet till information och biljettköp, ska finnas enkelt tillgängliga. Tillgången till perronger och busshållplatser ska samlas under ett tak och på så sätt förenkla byten. Resecentrum kan också innehålla funktioner som kiosk, kafé och butiker.

I nuläget planeras byggnaden i tre våningar, med framförallt resefunktioner i bottenvåningen och andra centrumfunktioner i de övre planen.

Stationsvägens gestaltning ska jämfört med idag bli mer intim och trygg. Resecentrum kommer att få en viktig funktion som fasad för hela Lerums centrum, ut mot järnväg och motorväg.

Byggnaden för resecentrum tar befintliga parkeringsplatser i anspråk och för att kunna erbjuda pendlare parkering, har ett parkeringshus byggts väster om den föreslagna placeringen för resecentrum.  

Detaljplanen för resecntrum hittar ni att läsa längst ner på denna sida under ladda hem.

Frågor?

Vill du veta mer om projektet kan du kontakta projektchef Lina Cavallin, e-post lina.cavallin@lerum.se, telefon 0302-52 11 91.