Bostäder i Lilla Bråta, Skansakärren

Bostäder i naturen

Området är beläget söder om motorvägen E20 och angränsar till befintlig bostadsbebyggelse i Lilla Bråta och Hulan. Här ska ett naturnära bostadsområde skapas där bebyggelsen tillkommer på naturens villkor. Det nya bostadsområdet som håller på att byggas i Lilla Bråta tillåter 55 nya bostäder och med detta tillkommer ny infrastruktur i området. Här kan du se Plankarta för Lilla Bråta.  

Tidplan

Slutbesiktning är genomförd och det återstår mindre åtgärder, bland annat farthinder. Längre fram ska ett topplager asfalt också läggas. Nu startar exploatören arbetet med att bygga bostäder. Det kommer att vara en ökad aktivitet i området under byggtiden.

För frågor om husbyggnationen och intresseanmälan kontakta Trivselhus AB i Göteborg på telefon 031-89 50 80 eller på www.trivselhus.se.