Bostäder i Lilla Bråta, Skansakärren

Bostäder i naturen

Området är beläget söder om motorvägen E20 och angränsar till befintlig bostadsbebyggelse i Lilla Bråta och Hulan. Här ska ett naturnära bostadsområde skapas där bebyggelsen tillkommer på naturens villkor.

Det nya bostadsområdet som håller på att byggas upp i Lilla Bråta tillåter 55 nya bostäder och med detta tillkommer ny infrasturktur i området.

Tidplan

Markarbeterna för infrastrukturen startade i september år 2016 och beräknas pågå fram till årsskiftet år 2017/2018. Därefter kommer exploatören att starta byggnation av bostäder. Det kommer att vara en ökad aktivitet i området under byggtiden.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer projektet kan du kontakta projektledare Peter Ringström, e-post peter.ringstrom@lerum.se, telefon 0302-52 11 79 eller eller mark-och exploateringsingenjör Anna Eckerstig, e-post anna.eckerstig@lerum.se, telefon 0302-52 17 77.

För frågor om husbyggnation och intresseanmälan kontakta Trivselhus AB i Göteborg på telefon 031-89 50 80 eller på www.trivselhus.se.