Bostäder i naturen i Lilla Bråta, Skansakärren

Bostäder i naturen

Området är beläget söder om motorvägen E20 och angränsar till befintlig bostadsbebyggelse i Lilla Bråta och Hulan. Här ska ett naturnära bostadsområde skapas där bebyggelsen tillkommer på naturens villkor.

Det nya bostadsområdet som håller på att byggas upp i Lilla Bråta i sydvästra Lerum tillåter 55 nya bostäder och med detta tillkommer ny infrasturktur i området. Här nedan följer mer information rörande projektet:

 

Tidplan

Markarbeterna för infrastrukturen startade i september 2016 och beräknas pågå fram till årsskiftet 2017/2018. Därefter kommer exploatören att starta byggnation av bostäder. 

Det kommer att vara en ökad aktivitet i området under byggtiden och Lerums kommun ber om ursäkt för de eventuella störningar som detta kan innebära. Har ni frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta Lerums kommun, se kontaktuppgifter nedan.

Upplysningar

Mer information kan ges av projektledaren Rafed Baban på telefon 0302-52 11 52 eller e-post rafed.baban@lerum.se eller mark-och exploateringsingenjören Anna Eckerstig på telefon 0302-52 17 77 eller e-post anna.eckerstig@lerum.se  

För frågor om husbyggnation och intresseanmälan kontakta Trivselhus AB i Göteborg på telefon 031-89 50 80 eller på www.trivselhus.se.