Bostäder i Lilla Bråta, Skansakärren

Bostäder i naturen

Området är beläget söder om motorvägen E20 och angränsar till befintlig bostadsbebyggelse i Lilla Bråta och Hulan. Här ska ett naturnära bostadsområde skapas där bebyggelsen tillkommer på naturens villkor.

Det nya bostadsområdet som håller på att byggas i Lilla Bråta tillåter 55 nya bostäder och med detta tillkommer ny infrasturktur i området.

Tidplan

Slutbesiktning är nu genomförd och det återstår nu bara mindre åtgärder, bl a farthinder. Längre fram ska ett topplager asfalt ska också läggas. Nu startar exploatörens arbete med att bygga bostäder. Det kommer att vara en ökad aktivitet i området under byggtiden.

För frågor om husbyggnationen och intresseanmälan kontakta Trivselhus AB i Göteborg på telefon 031-89 50 80 eller på www.trivselhus.se.