Bostäder i Skogskullen i Norra Hallsås

Norra Hallsås

Norra Hallsås är beläget ca 1 km norr om Lerums centrum. Det gränsar i öster mot skogsbranten ner mot Kullgårdsvägen, i söder till skogssluttningen ner mot villa- och radhusbebyggelsen i Hallsås.

Skogskullen

Området omfattar Skogskullen i bostadsområdet Norra Hallsås. Ändringarna som gjorts mot det ursprungliga detaljplanen LD 161 är att vägen i området har justerats för att uppnå en bättre naturanpassning och byggrätterna har placerats längre från branterna. Vidare har en tydligare uppdelning gjorts mellan vilken mark som ska bebyggas och vilken som ska sparas.