Norra Hallsås – på naturens villkor

Bostadsområdet Norra Hallsås började planeras före Vision 2025. Ett hållbart byggande på naturens villkor passar ändå rätt in i visionens anda.

HalssmycketUnder snart femton år har Norra Hallsås försiktigt bebyggts med hyresrätter, bostadsrätter, parhus och villor som både smälter in i den orörda naturen och sticker ut med sin originalitet. Mitt i området ligger den populära förskolan, byggd med högsta miljöklassning.

Lars Palmeby, planarkitekt i Lerums kommun, har varit med på hela resan:

-       När vi började planera för ett hållbart bostadsområde var vi tidigt ute i Sverige. Vi fick på ett sätt uppfinna och experimentera fram ett hållbart byggande. Gemensamt med samarbetspartners siktade vi framåt och löste problemen efterhand.  Bland annat gick kommunen in med medel för att dra kollektivtrafik till Norra Hallsås.

Processen lever och utvidgas

SörbrantenTrots lågkonjunkturer har Norra Hallsås fortsatt att utvecklas på naturens villkor. I dag har ytterligare en lokalt förankrad byggare anslutit sig och området växer.

-       Budskapet lever vidare. Processen har inte stelnat utan håller fortfarande; att naturen ska ge förutsättningar för och inspirera till byggandet.

Just nu pågår planeringen med de två sista bostadsprojekten, Stamhusen och Mjuka Böljan.

Vill du läsa mer om Norra Hallsås se www.norrahallsas.se