Stabilitetsåtgärder i och utmed Alebäcken

Projektenheten på Sektor Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att utföra skredförebyggande åtgärder i och utmed Alebäcken.

Beslutet är en konsekvens av Mark-och Miljödomstolens dom från 2013. Detta är i sin tur en följd av det skred som gick i ravinen år 2006. Kommunen genomförde då akuta åtgärder för att stabilisera marken.

Det område som berörs kan du se i länken nedan.

Projektering av åtgärderna utfördes under 2015 och under våren 2016 och var klar i maj 2016. Entreprenadarbeterna delades upp i två etapper. Första etappen berörde åtgärder i Almekärrsvägen och utfördes under våren 2016. Det sista asfaltlagret samt översyn av gång- och cykelpassagen utförs hösten 2016. Andra etappen omfattar arbeten utmed Alebäckens bäckfåra och startar i juni månad. Då kommer följande åtgärder att genomföras:

  • Fyllning på västra sidan av bäcken ska ske samtidigt som del av bäckens läge justeras.
  • Arbetsväg ska uppföras på västra sidan av bäcken fram till fyllnadsområdet.
  • Schakt på västra sidan i södra delen (nära rondellen) ska utföras.
  • Dränering läggs i Stämånavägen

Anläggningsarbeterna kommer att utföras av kommunens ramavtalsentreprenör PEAB.

Tidsplan

Åtgärderna beräknas vara klara höst/vinter 2016.

Upplysningar

Upplysningar om projektet kan lämnas av: 

Martin Carlsson, Byggledare

Sektor samhällsbyggnad

Lerums Kommun

0302-52 11 73

martin.carlsson@lerum.se

 

 

Malin Ljungdahl, Projektledare

Sektor Samhällsbyggnad

Lerums Kommun

0302-52 14 69

malin.ljungdahl@lerum.se