Stabilitetsåtgärder i och utmed Alebäcken

Sektor Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att utföra skredförebyggande åtgärder i och utmed Alebäcken.

Beslutet är en konsekvens av Mark-och miljödomstolens dom från år 2013 då Lerums kommun fick rätt att utföra stabilitetsförbättrande och skredförebyggande åtgärder i och utmed Alebäcken. Detta är i sin tur en följd av det skred som gick i ravinen år 2006. Kommunen genomförde då akuta åtgärder för att stabilisera marken. Det område som berörs kan du se i länken nedan.  

Tidsplan

Åtgärder har gjorts under år 2016 för att stabilisera Alebäckens strandfåra. Den västra sidan har fyllts och den södra delen har schaktats. Samtidigt har bäckens läge justerats något.

Under våren år 2017 ska dräneringen färdigställas i Stämånavägen och det ska ske viss återplantering vid infarten till ICA Servett. Anläggningsarbeterna utförs av kommunens ramavtalsentreprenör PEAB.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du byggledare Martin Carlsson, e-post martin.carlsson@lerum.se, telefon 0302-52 11 73.