Asfaltering Norra Hallsås

Under vecka 32-35 kommer vägarbete att pågå i Norra Hallsås.

Under vecka 32 kommer Lerums kommun att tillsammans med entreprenören PEAB Asfalt AB att påbörja arbetet med att färdigställa berörda vägar i Norra Hallsås. 

De berörda vägarna är Huldravägen, Backen, västra delen av Bergsslingan samt Skogskullevägen.

På Huldravägen och Backen kommer endast asfaltering att ske.

På västa delen av Bergsslingan ska gatstenränndal anläggas och det ska asfalteras.

På Skogskullevägen ska en mindre rondell samt gatstenränndal anläggas.

Tidsplanen ser ut på följande sätt:
Vecka 32 Förarbeten
Vecka 33-34 Stensättning av gatstenränndalar
Vecka 35 Asfaltering

Lerums kommun ska även göra en hastighetsdämpande åtgärd vid förskolan och den nya lekplatsen.

Lerums kommun hoppas på överseende med de eventuella problem som detta arbete kan medföra för er boende. Och uppmanar om särskild visad hänsyn vid vägarbetsområdet.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00.