Cirkulationsplats vid Ekollonvägen/Aspenvägen

Lerums kommun bygger just nu en cirkulationsplats vid korsningen Aspenvägen/Ekollonvägen.

En cirkulationsplats har länge varit önskad i korsningen vid Ekollonvägen till Aspenvägen i Lerum. Under år 2016 genomförde Lerums kommun en trafikstudie över området, vilket visade att en cirkulationsplats är lämplig i korsningen. Lerums kommun har under våren år 2017 planerat för byggnationen.

Syftet med cirkulationsplatsen är att främja trafiksäkerheten i korsningen men också öka framkomligheten för fordon som ska ut från Ekollonvägen. I samband med byggnationen kommer även en gång- och cykelväg byggas på östra sidan av Ekollonvägen, för att minska antalet passager för gång och cykeltrafikanter som vill ta denna väg.

Under ladda hem finns en illustration över cirkulationsplatsen.

Tidplan

Arbetet med cirkulationsplatsen fortsätter under 2018. Under januari månad kommer stensättning att pågå och det görs även en breddning av infarten till skolan.

I början av april kommer topppbeläggning av asfalt att ske och strax därpå utförs linjemålning. 

Anlitad entreprenör att genomföra byggnationen är Peab Asfalt AB.  

Begränsad framkomlighet

Framkomligheten kommer att vara begränsad under byggtiden. Lerums kommun uppmanar till försiktighet vid passering av byggarbetsplatsen. Om möjligt, välj Kastenhofsmotet istället.

Lerums kommun ber om ursäkt för de eventuella störningar som detta kan medföra och vi hoppas på er förståelse då cirkulationsplatsen kommer att leda till en bättre trafiklösning.

Frågor ?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att ringa Lerums kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller maila till kommun@lerum.se