Cirkulationsplats Kastenhofsmotet -Härskogsvägen

Trafikverket har utrett den olycksdrabbade korsningen med Härskogsvägen vid Kastenhofsmotet och kommit fram till att en cirkulationsplats är en bra lösning.

Korsningen med Härskogsvägen vid Kastenhofsmotet är mycket olycksdrabbad. Under 2016 arbetade Trafikverket med en åtgärdsvalsstudie för korsningen. Studien visade att det finns behov av en cirkulationsplats i korsningen.

Trafikverket har tagit fram ett ställningstagande om att vägplan inte behövs då projektet innebär en mindre, okomlicerad åtgärd som medför en marginell yttre påverkan på omgivningen. Trafikverket och Lerums kommun har tecknat medfinansieringsavtal för ombyggnationen. 

Tidsplan

En preliminär byggstart är planerad till hösten år 2020.

Frågor

Har du frågor kring projektet hänvisas du till Trafikverket. Du når Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921-921 eller via mail på trafikverket@trafikverket.se