Gång och cykelbana Jonseredsvägen

Trafikverket utreder en gång- och cykelbana mellan Lerum och Jonsered.

Under våren 2018 påbörjade Trafikverket en utredning om möjlig gång och cykelbana på väg 1940, Jonseredsvägen, mellan Lerum och Jonsered. Den planerade gång och cykelbanan skall gå mellan Svartåliden och William Gibsons väg, en sträcka på ca 4500 meter.

Projektet befinner sig i ett skede där man undersöker genomförbarhet och kostnader för olika alternativa lösningar på en översiktlig nivå.

Projektet drivs av Trafikverket då det är en regional väg.

Frågor

Har du frågor om projektet hänvisas du till Trafikverkets kontaktcentrum på telefon 0771-921 921 eller via mail trafikverket@trafikverket.se