Lekplats Norra Hallsås

Lerums kommun har byggt en lekplats i området Norra Hallsås.

En lekplats har länge varit önskad för att tillgodose det behov som finns i området. Lekplatsen ligger öster om befintlig förskola.

Under våren har kommunen pratat med barn på förskolan i Norra Hallsås om vilken typ av utrustning de skulle vilja ha i lekplatsen. Lerums kommun har lyssnat och det finns nu gunga, rutschkana och utrustning för klätterlek där. Förhoppningen är att det ska finnas något för stora som små. Kommunen har efter inkomna önskemål också anlagt en plan gräsyta invid lekplatsen för bollspel.

Tidplan

Byggnationen är nu klar och lekplatsen besiktigades den 13 december. Det är nu fritt fram för lek!

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.