Nya skollokaler Lerums Gymnasium

På grund av att bygglovet går ut för att bedriva undervisning i Häggen måste eleverna flytta från Häggen och arbetet med att ta fram nya lokaler pågår för fullt. De nya lokalerna görs i tre delprojekt och del ett och tre beräknas vara klara i augusti och etapp två senast månadskiftet oktober/november 2019.

Skolverksamheten får inte bedrivas i gymnasiets lokaler Häggen efter augusti 2019. Detta eftersom gällande detaljplan för byggnaden endast tillåter industiverksamhet. Ett tillfälligt bygglov för att bedriva skolverksamheten löper ut i augusti 2019 och går inte att förlänga ytterligare.

Hela projektet avseende evakueringen av verksamheterna i Häggen har delats upp i tre mindre delprojekt för att möjliggöra utredning och planering samt då delprojekten var så olika. Det första delprojektet omfattar evakuering av speciallokaler till befintliga lokaler som nu byggts om i byggnaden Linden.

De andra delprojektet avser evakuering av andra delar av speciallokal och dessa flyttas till befintliga idtrottshallen i byggnaden Eken.

Det tredje delprojektet omfattar evakuering av vanliga undervisningslokaler till nya lokaler i paviljoner som är placerade på Dergårdsområdet.

Tidplan

Ombyggnationen av Linden och etableringen av nya paviljoner kommer att färdigställas senst augusti 2019 och Eken kommer att färdigställas senast månadsskiftet oktober/november.  

Frågor

Har du frågor kring projektet är du välkommen att ringa till Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail på kommun@lerum.se