Ny- och ombyggnation av gata, VA- och dagvattenledningar vid Brännåsvägen/Stamsjövägen

Nu påbörjas ny- och ombyggnation av en gata vid Brännåsvägen/Stamsjövägen.

Byggnationen kommer genomföras i två etappar där etapp 1 gäller nybyggnation av en gata och etapp två gäller ombyggnation på del av Brännåsvägen.

Vad händer nu?

Entreprenören etableras i området och under vecka 27 startar arbetet med trädfällning. Bommen vid gång- och cykelvägen flyttas under bygg tiden.

Det kommer vara semesteruppehåll under veckorna 28 - 33. Därefter påbörjas sprängningsarbetet för etapp 1, byggnation av vägen sker etappvis. Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet och trafiken kommer periodvis att ledas om, mer information om detta skickas ut.

Tidplan

Byggnation beräknas pågå till årsskiftet 2019/2020.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se