Ny- och ombyggnation av gata, VA- och dagvattenledningar vid Brännåsvägen/Stamsjövägen

Nu påbörjas ny- och ombyggnation av en gata vid Brännåsvägen/Stamsjövägen.

Byggnationen kommer genomföras i två etappar där etapp 1 gäller nybyggnation av en gata och etapp två gäller ombyggnation på del av Brännåsvägen.

Vad händer nu?

Nu pågår upphandling av arbetet med preliminär byggstart vintern 2019.   

Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet och trafiken kommer periodvis att ledas om, mer information om detta skickas ut.

Tidplan

Byggnation beräknas pågå till sommaren 2020.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se