Ny idrottshall i Lerum

Nu bygger kommunen en ny idrottshall i Dergårdsområdet vid Lerums gymnasium. Ett gestaltningskonceptet är framtaget och finns att läsa under ladda hem.

Lerums kommun har sedan 2016 arbetat med att ta fram en detaljplan för en ny idrottshall. Den 31 maj 2017 godkände kommunstyrelsen förslaget och den 15 juni antog kommunfullmäktige detaljplanen. Detaljplanen vann laga kraft den 15 juli samma år. Under ladda hem kan du se detaljplanen och läsa tillhörande beskrivning.

Kommunen har genomfört en upphandling för byggnationen och det vinnande anbudet gavs av AF Bygg Göteborg AB.

Idrottshallen ska byggas i Dergårdsområdet intill Dergårdsgymnasiet. Idag är området en parkering i anslutning till korsningen Alingsåsvägen/Pomonavägen. Nya parkeringsplatser kommer byggas i garage under den nya idrottshallen. Idrottshallen byggs i två våningar och kommer innehålla två planer som kan göras om till en större med kapacitet att ta emot 1000 åskådare.

Den nya arenan kommer att heta Lerums Arena.

Tidplan

Under vecka 19 och tre veckor framåt så kommer det att ske markarbete vid Pomonavägen och Alingsåsvägen vilket kan medföra buller och påverka trafiken i området. Lerums kommun hoppas att ni kan ha överseende med de eventuella problem som detta medför.

Lerums Arena kommer att stå klar i augusti 2019.

För kännedom så har parkeringsplatserna tagits bort på aktuellt område. Det finns ett fåtal tillfälliga parkeringsplatser intill Dergårdens hembygdspark, se nerladdningsbar karta nedan. 

Lerums kommun uppmanar berörda att i första hand använda sig av kollektivtrafik då parkeringsplatserna är begränsade och tackar för visad hänsyn.

 

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.