Ny idrottshall i Lerum

Nu bygger kommunen en ny idrottshall i Dergårdsområdet vid Lerums gymnasium. Ett gestaltningskonceptet är framtaget och finns att läsa under ladda hem.

Lerums kommun har sedan 2016 arbetat med att ta fram en detaljplan för en ny idrottshall. Den 31 maj 2017 godkände kommunstyrelsen förslaget och den 15 juni antog kommunfullmäktige detaljplanen. Detaljplanen vann laga kraft den 15 juli samma år. Under ladda hem kan du se detaljplanen och läsa tillhörande beskrivning.

Kommunen har under våren genomfört en upphandling för byggnationen och det vinnande anbudet gavs av AF Bygg Göteborg AB.

Idrottshallen ska byggas i Dergårdsområdet intill Dergårdsgymnasiet. Idag är området en parkering i anslutning till korsningen Alingsåsvägen/Pomonavägen. Nya parkeringsplatser kommer byggas i garage under den nya idrottshallen. Idrottshallen byggs i två våningar och kommer innehålla två planer som kan göras om till en större med kapacitet att ta emot 1000 åskådare.

Tidplan

Tätskiktet på taket monteras i slutet av december och murarbete pågår. Fasaden har börjat komma på plats och tätt hus förväntas i början av år 2019.

Arbetet med idrottshallen tar lite paus under julledigheten och fortsätter med full kraft efter nyåret.  

Stora lastbilar kommer att behöva backa in och ut från rondellen vilket medför en ökad trafik på Alingsåsvägen och Pomonavägen. En del kvälls- och nattarbete kan komma att ske fortsättningsvis och Lerums kommun hoppas på överseende med eventuella störningar som allt detta kan medföra. 

För kännedom så har parkeringsplatserna tagits bort på aktuellt område. Det finns ett fåtal tillfälliga parkeringsplatser intill Dergårdens hembygdspark, se nerladdningsbar karta nedan. 

Lerums kommun uppmanar berörda att i första hand använda sig av kollektivtrafik då parkeringsplatserna är begränsade och tackar för visad hänsyn.

Målsättningen är att hela idrottshallen ska stå färdig våren 2019.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.