Ny idrottshall i Lerum

Nu bygger kommunen en ny idrottshall i Dergårdsområdet vid Lerums gymnasium.

Lerums kommun har sedan år 2016 arbetat med att ta fram en detaljplan för en ny idrottshall. Den 31 maj år 2017 godkände kommunstyrelsen förslaget och den 15 juni antog kommunfullmäktige detaljplanen. Detaljplanen vann laga kraft den 15 juli. Under ladda hem kan du se detaljplanen och läsa tillhörande beskrivning.

Kommunen har under våren genomfört en upphandling för byggnationen och det vinnande anbudet gavs av AF Bygg Göteborg AB.

Idrottshallen ska byggas på fastigheten Dergården 1:249. Idag är området en parkering i anslutning till korsningen Alingsåsvägen/Pomonavägen. Nya parkeringsplatser kommer byggas i garage under den nya idrottshallen. Idrottshallen byggs i två våningar och kommer innehålla två planer som kan göras om till en större med kapacitet att ta emot 1000 åskådare.

Tidplan

Arbetet med pålningen är nu äntligen klar och Lerums kommun tackar för visat tålamod. Nu påbörjas nästa fas av produktionen som är schaktarbete.

Entreprenören kommer att schakta ner till angiven nivå för bottenplattan som blir golvet till garaget. Ihop med schaktningen kapas även alla pålar till rätt nivå.

Vänligen respektera avspärrningar och att följ tillfälliga väganvisningar. 

Parkeringsplatserna har nu tagits bort på aktuellt område. Det finns ett fåtal tillfälliga parkeringsplatser intill Dergårdens hembygdspark, se nerladdningsbar karta nedan. 

Lerums kommun uppmanar berörda att i första hand använda sig av kollektivtrafik då parkeringsplatserna är begränsade och tackar för visad hänsyn.

Målsättningen är att hela idrottshallen ska stå färdig våren 2019.

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att ringa Lerums kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller maila till kommun@lerum.se