Ny idrottshall i Lerum

Nu bygger kommunen en ny idrottshall i Dergårdsområdet vid Lerums gymnasium. Ett gestaltningskonceptet är framtaget och finns att läsa under ladda hem.

Lerums kommun har sedan 2016 arbetat med att ta fram en detaljplan för en ny idrottshall. Den 31 maj 2017 godkände kommunstyrelsen förslaget och den 15 juni antog kommunfullmäktige detaljplanen. Detaljplanen vann laga kraft den 15 juli samma år. Under ladda hem kan du se detaljplanen och läsa tillhörande beskrivning.

Kommunen har under våren genomfört en upphandling för byggnationen och det vinnande anbudet gavs av AF Bygg Göteborg AB.

Idrottshallen ska byggas i Dergårdsområdet intill Dergårdsgymnasiet. Idag är området en parkering i anslutning till korsningen Alingsåsvägen/Pomonavägen. Nya parkeringsplatser kommer byggas i garage under den nya idrottshallen. Idrottshallen byggs i två våningar och kommer innehålla två planer som kan göras om till en större med kapacitet att ta emot 1000 åskådare.

Tidplan

På torsdag den 14 juni sker den sista gjutningen av betongbotten och Lerums kommun hoppas att arbetet inte stört omgivningen för mycket.

På måndag den 18 juni kommer entreprenören Kynningsrud och påbörja arbetet med att resa huset. Inledningsvis kommer en 250 tons mobilkran att resa halva huset. Efter semestern byts denna ut mot en 500 ton mobilkran. Bytet görs för att kunna nå hela huset från en sida vilket är nödvändigt då avstängning av Pomonavägen inte är genomförbart. När denna 500 ton tunga mobilkranen står på plats sträcker sig kranarmen 100 meter rakt upp. 

Kynningsrud kommer under stomresningen att ha upp till 7 tunga leveranser per dag så Lerums kommun uppmanar till försiktighet i trafiken vid arbetsområdet och ber er vänligen respektera uppsatta avspärrningar och att följa tillfälliga väganvisningar. 

Parkeringsplatserna har nu tagits bort på aktuellt område. Det finns ett fåtal tillfälliga parkeringsplatser intill Dergårdens hembygdspark, se nerladdningsbar karta nedan. 

Lerums kommun uppmanar berörda att i första hand använda sig av kollektivtrafik då parkeringsplatserna är begränsade och tackar för visad hänsyn.

Målsättningen är att hela idrottshallen ska stå färdig våren 2019.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via epost kommun@lerum.se.