Nytt konstgräs på Rydsbergsplanen

Förvaltningen har anlagt nytt konstgräs på Rydsbergs fotbollsplan. Planen är nu spelbar men visst arbete kvarstår.

Den förra konstgräsplanen på Rydsberg hade dålig vattenavrinning och läckage av metaller från granulaten, som är en av komponenterna i den gamla konstgräsplanen. Det konstgräset har därför byts ut mot nytt konstgräs med bättre underlag.

Tidsplan 

Rydsbergsplanen har nu fått ett nytt konstgräs och är spelbar. Dock kvarstår arbete med att få en ny läktare på plats, en trappa samt ett nytt nät mot Aspenvägen.  

Efter ombyggnationen är förhoppningen att en bättre plan ska kunna erbjudas de verksamheter som nyttjar planen.