Ombyggnad av kommunhus i Lerum centrum

Varför bygger kommunen om?

Kommunhus 2 vid Centrumpassagen/Brobacken i Lerums centrum har länge haft problem med inomhusklimatet vad gäller temperatur, luftflöde och lukt från mat som sprider sig i byggnaden. Värme- och ventilationssystemet i kommunhuset ska därför byggas om. En del lokalförändringar kommer också att göras för att utöka antalet kontorsplatser och förbättra arbetsmiljön och logistiken i kontorslandskapet.

Det är GBJ Bygg Väst AB som utför ombyggnationen i kommunhuset.

Tillfälliga lokaler

I februari flyttades personal från ett flertal av kommunens enheter ut till tillfälliga lokaler runt om i kommunen. Evakueringen innebär att minst 100 tillfälliga kontorsplatser har kontrakterats under renoveringsperioden.

Etableringsyta vid kommunhuset

GBJ Bygg använder under byggtiden parkeringsplatsen, hörnet Stationsvägen/Brobacken som yta för etablering. Se etableringskarta under ladda hem. 

Tidplan

Ombyggnationen startade i februari och beräknas pågå fram till november 2018.