Ombyggnad av Kring Alles väg

Under vecka 42 ska det enligt plan påbörjas en ombyggnation av Kring Alles väg.

En mindre sträcka av Kring Alles väg kommer att byggas om och få samma utseende som Ritcherts väg (se nedan). I samband med detta kommer även gång- och cykelvägen att byggas om och få en högre standard.

Planerad byggstart är vecka 42. Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet och störande arbeten kan ske under dagtid.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av kommunens projektledare Rebecca Greek på telefon 0302-52 14 95 eller via e-post rebecca.greek@lerum.se