Ombyggnad av ventilations- och vattenreningssystem på Vattenpalatset

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag att projektera ett utbyte av vattenrenings- och ventilationssystemet på badanläggningen Vattenpalatset i Lerum.

Kommunens verksamhetslokaler (KVL) har utfört förundersökningar och gjort en förstudie rörande Vattenpalatset då både personal och besökare klagat på inomhusmiljön på badanläggningen Vattenpalatset i Lerum.

För att badanläggningen ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet enligt nuvarande badbelastning men ända klara gällande krav på vattenrening och luftkvalité krävs ett utbyte av både vattenreningssystemet och luftbehandlingssystemet.

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag att projektera utbyte av befintliga system för vattenrening och luftbehandling. Under denna projekteringen har det visat sig att fler åtgärder behöver göras. 

Kommunstyrelsen har därför bett förvaltningen att skjuta fram de planerade åtgärderna och istället fördjupa undersökningarna kring bassängens och byggnadens status under 2017. 

Tidsplan

Förvaltningen ska under 2017 undersöka bassängens och byggnadens status för att därefter återkomma till kommunstyrelsen med en statusrapport, budgetbehov och underlag till beslut för vilka åtgärder som skall utföras. Beslut om det fortsatta arbetet fattas sedan av kommunstyrelsen.

Frågor?

Mer information kan ges av projektledaren Petter Winberg på telefon 072-981 79 93 eller via e-post petter.winberg@lerum.se.