Ombyggnad av ventilations- och vattenreningssystem på Vattenpalatset

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag att projektera ett utbyte av vattenrenings- och ventilationssystemet på badanläggningen Vattenpalatset i Lerum.

Kommunens verksamhetslokaler (KVL) har utfört förundersökningar och gjort en förstudie rörande Vattenpalatset då både personal och besökare klagat på inomhusmiljön på badanläggningen Vattenpalatset i Lerum.

För att badanläggningen ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet enligt nuvarande badbelastning men ända klara gällande krav på vattenrening och luftkvalité krävs ett utbyte av både vattenreningssystemet och luftbehandlingssystemet.

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag att projektera utbyte av befintliga system för vattenrening och luftbehandling.

Tidsplan

Planen är att arbetet med att byta ut systemen kan starta under andra halvåret av 2017.

Upplysningar

Mer information kan ges av projektledaren Anna-Karin Holmgren på telefon 0302-52 11 76 eller via e-post anna-karin.holmgren@lerum.se.