Tillbyggnad med två avdelningar på Timmeråsens förskola

Timmeråsens förskola har byggs ut med två nya avdelningar.

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag av sektor lärande att i samband med avvecklingen av befintlig paviljonglösning bygga till Timmeråsens förskola med två avdelningar.

Nu är tillbyggnaden färdigställd och förskoleverksamheten är igång på de två nya avdelningarna. Under hösten 2016 kommer avveckling att ske av "Bygrindens paviljonger".

Till våren 2017 ska markarbeten göras på den yta som "Bygrindens paviljonger" står på i dag för att skapa en bättre utemiljö anpassad till förskoleverksamhet.  Detta arbete beräknas vara klart till sommaren 2017. 

Flodéns Byggnads AB har anlitats som totalentreprenör.

Tidsplan

Projektet bedöms vara färdigställt under sommaren 2017.

Upplysningar 

Ytterligare information lämnas av kommunens projektledare Magnus Elsilä, telefon 0302-52 11 35 eller via mail magnus.elsilä@lerum.se