Tillbyggnad av Timmeråsens förskola

Timmeråsens förskola har byggs ut med två nya avdelningar.

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag av sektor lärande att i samband med avvecklingen av befintlig paviljonglösning bygga till Timmeråsens förskola med två avdelningar.

Nu är tillbyggnaden färdigställd och förskoleverksamheten är igång på de två nya avdelningarna. Under hösten år 2016 kommer avveckling att ske av "Bygrindens paviljonger".

Under våren år 2017 ska markarbeten göras på den yta som "Bygrindens paviljonger" står på i dag för att skapa en bättre utemiljö anpassad till förskoleverksamhet. Detta arbete beräknas vara klart till sommaren år 2017. Flodéns Byggnads AB har anlitats som totalentreprenör.

Tidsplan

Projektet bedöms vara färdigställt under sommaren år 2017.

Frågor? 

Har du frågor eller vill veta mer om projektet kan du kontakta projektledare Magnus Elsilä, e-post magnus.elsilä@lerum.se, telefon 0302-52 11 35.