Timmeråsens förskola byggs ut

Timmeråsens förskola byggs ut med två nya avdelningar.

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag av sektor lärande att i samband med avvecklingen av befintlig paviljonglösning bygga till Timmeråsens förskola med två avdelningar.

Tillbyggnaden är projekterad för att uppnå de höga krav som kommunen ställer på energianvändning och miljövänliga materialval.

Under byggnationen kommer verksamheten att fortgå som vanligt.

Flodéns Byggnads AB har anlitats som totalentreprenör.

Tidsplan

Arbetet har påbörjats och färdigställandet av tillbyggnaden med tillhörande markarbeten planeras till september 2016.

Upplysningar 

Ytterligare information lämnas av kommunens projektledare Magnus Elsilä, telefon 0302-52 11 35 eller via mail magnus.elsilä@lerum.se