Utbyggnad av Torpstugans förskola

Förvaltningen har fått i uppdrag att bygga till en avdelning på Torpstugans förskola i Lerum

Tillbyggnaden kommer att ske åt väster, mot Vattenpalatset och inrymma avdelning för personal samt teknikrum. I den befintliga personalavdelningen kommer det att byggas en avdelning för de mindre barnen.

Tidplan

Ett tilldelningsbeslut finns nu och tilldelad entreprenör är PEAB Byggservice AB. Planerad byggstart är våren 2018.

Frågor?

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail kommun@lerum.se