VA-utbyggnad i Stora Bråta

Planering för utbyggnad av vatten- och avlopp i Stora Bråta pågår nu och byggstart planeras ske våren 2019.

Förvaltningen har fått i uppdrag att bygga ut kommunens ledningar för vatten och spillvatten (VA) i Stora Bråta. Beslutet är en del i kommunens arbete med att säkerställa hållbara VA-lösningar.  

I samband med utbyggnad av VA-lösning förbereder man också möjligheten för fastigheter att ansluta sig till fiber. Bor ni i området och är intresserade av fiber var vänliga gå in på följande sida och anmäl ert intresse:  https://landsbygd.oppenfiber.se/

Har nu fler frågor kring finer var vänlig kontakta projektledare, se kontaktuppgifter nedan under ladda hem.

Tidplan

Lerums kommun har nu upphandlat en entreprenör. Det blev NCC Sverige AB som lämnade det vinnande anbudet.

Entreprenanden planeras att startas i början av april 2019 och arbetet beräknas vara färdigställt hösten 2020.

 

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Övriga kontaktuppgifter finner du i nerladdningbar fil, se nedan.