VA-utbyggnad i Stora Bråta

Planering för utbyggnad av vatten- och avlopp i Stora Bråta pågår nu och byggstart beräknas ske under 2018.

Förvaltningen har fått i uppdrag att bygga ut kommunens ledningar för vatten och spillvatten (VA) i Stora Bråta. Beslutet är en del i kommunens arbete med att säkerställa hållbara VA-lösningar.  

Tidplan

Upphandling pågår och utbyggnad förväntas ske under 2019.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.