VA-utbyggnad i Stora Bråta

Planering för utbyggnad av vatten- och avlopp i Stora Bråta pågår nu och byggstart beräknas ske under år 2018.

Förvaltningen har fått i uppdrag att bygga ut kommunens ledningar för vatten och spillvatten (VA)  i Stora Bråta. Beslutet är en del i kommunens arbete med att säkerställa hållbara VA-lösningar.  

Tidplan

Projektering av utbyggnaden av VA i Stora Bråta pågår under hösten 2017. Därefter inleds upphandlingsprocessen för vem som ska utföra arbetet och när den är avslutad kan byggnation starta. Planerad byggstart är våren 2018.

Frågor?

Har du frågor kring detta projektet är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail på kommun@lerum.se