VA-utbyggnad i Stora Bråta

VA-utbyggnad i Stora Bråta pågår klart slutet av december 2020.

Förvaltningen har fått i uppdrag att bygga ut kommunens ledningar för vatten och spillvatten (VA) i Stora Bråta. Beslutet är en del i kommunens arbete med att säkerställa hållbara VA-lösningar.  

I samband med utbyggnad av VA-lösning förbereder man också möjligheten för fastigheter att ansluta sig till fiber. Bor ni i området och är intresserade av fiber var vänliga gå in på följande sida och anmäl ert intresse:  https://landsbygd.oppenfiber.se/

Har nu fler frågor kring finer var vänlig kontakta projektledare, se kontaktuppgifter nedan under ladda hem.

Vad händer nu?

Från och med vecka 33 kommer schaktningsarbeten för VA på Skogshyddevägen att starta. Vi börjar vid nummer 24 längst bort mot pendelstationen. Arbetet kommer fortgå på Skogshyddevägen till och med slutet av februari 2020.

Skogshyddevägen.JPG

Tidplan

Entreprenören NCC har nu startat arbetet med VA-utbyggnaden och en del sprängning kommer att utföras i området. Arbetet beräknas vara färdigställt december 2020.

 

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Övriga kontaktuppgifter finner du i nerladdningbar fil, se nedan.