Ny förskola i Stenkullen

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag av sektor lärande att bygga en förskola med 6 avdelningar i två plan på totalt cirka 1200 kvadratmeter. Fastigheten ligger på Gråbovägen 22 bakom busshållplatsen, mitt emot ishallen.

Förskolans namn kommer att vara Åkerslätts förskola, efter en gammal gård som tidigare låg på platsen och som finns omnämnd i litteratur- och kartböcker från tidigt 1900-tal.

Tidplan

Byggnationen påbörjades våren år 2016 och ska vara färdigställd under våren år 2017.  

 Förskolan är grovstädad och på utsidan pågår arbete med gården.

Projektet följer tidsplanen.

 

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om projektet kan du kontakta projektledare Erik Seilinger via e-post erik.seilinger@lerum.se. Vid brådskande frågor kan du kontakta projektsamordnare Maria Magnusson på telefon 0302-52 15 71.