Ny förskola i Stenkullen

Sektor Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att bygga en ny förskola i Stenkullen.

Ny förskola i Stenkullen

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag av sektor lärande att uppföra en förskola med 6 avdelningar i Stenkullen, i två plan på totalt ca 1200 kvadratmeter. Fastigheten ligger på Gråbovägen 22 bakom busshållplatsen, mitt emot ishallen.

Förskolans namn kommer att vara Åkerslätts förskola, efter en gammal gård som tidigare låg på platsen och som finns omnämnd i litteratur- och kartböcker från tidigt 1900-tal.

Tidplan

Byggnationen påbörjades våren 2016 och ska vara färdigställd under senvåren 2017. Byggnaden är nu tät och väderskyddet är delvis rivet. På utsidan pågår arbeten med fasadbeklädnad. Innan kölden sätter in mommer vissa markarbeten att ske. På insidan har arbetet med stomkomplettering inletts. Projektet följer tidsplanen.

Upplysningar

Ytterligare information lämnas av:

Kommunens projektledare Erik Seilinger, telefon 0302-52 11 99 eller e-post erik.seilinger@lerum.se

Se länkar nedan för att se kartbild samt skiss rörande projektet.