Cirkulationsplats Kastenhofsmotet -Härskogsvägen

Trafikverket har utrett den olycksdrabbade korsningen med Härskogsvägen vid Kastenhofsmotet och kommit fram till att en cirkulationsplats är en bra lösning.

Korsningen med Härskogsvägen vid Kastenhofsmotet är mycket olycksdrabbad. Under 2016 arbetade Trafikverket med en åtgärdsvalsstudie för korsningen. Studien visade att det finns behov av en cirkulationsplats i korsningen. Trafikverket har nu utsett en projektledare, och planeringen för den kommande byggnation har startat.

Tidsplan

En preliminär byggstart är planerad till år 2020.

Frågor

Har du frågor kring projektet hänvisas du till Trafikverket. Du når Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921-921 eller via mail på trafikverket@trafikverket.se