Planerad gång- och cykelväg samt ridväg längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen

Sektor samhällsbyggnad planerar att bygga en gång-, cykel- och ridväg längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen.

Under våren 2016 startade arbetet med en vägplan för en gång- och cykelväg längs med sträckan Ryggebolvägen och Skallsjövägen. En vägplan måste genomföras på allmän väg enligt väglagen (1974:948). Arbetet med vägplanen beräknas ta ungefär ett år att genomföra. På en del av sträckan är planen att även bygga en ridväg.

Tidplan

Arbetet med vägplanen pågår under hela 2016. Samråd hålls löpande under arbetets gång. När vägplanen är klar ska den fastställas av Trafikverket i Borlänge. Under tiden som vägplanen fastställs kommer Lerums kommun att projektera och handla upp en entreprenör som kan genomföra byggnationen. Förhoppningen är att byggnationen ska kunna starta under andra halvan av 2017.

Samråd

Nu är det dags för samråd två och vissa förändringar har gjorts efter det samråd som hölls 26 maj till 16 juni. Inget separat samrådsmöte planeras men handlingarna finns tillgängliga hos KomIn, Kommunhuset på Bagges torg samt för nedladdning längre ner på sidan. Samråd två pågår från och med 26 september till och med den 12 oktober 2016 och under denna tid är det möjligt att lämna in synpunkter. Maila gärna eventuella synpunkter till projektledaren Hanna Jonsson, se kontaktuppgifter nedan. Samråd med direkt berörda fastighetsägare kommer att ske separat.  

Fiber

Under samrådsmötet fick kommunen frågor om fiberdragning i samband med byggnation. Kommunen har informerat Skanova om planerna. Frågor och önskemål gällande fiber hänvisas till kommunens fibersamordnare Per Hagehammar, se kontaktuppgifter nedan. Per rekommenderar intresserade att även anmäla sitt intresse på www.fibertillalla.se  

Upplysningar

Information om vägplansprocessen kan man läsa på Trafikverkets hemsida:

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planlaggningsprocessen

Ytterligare information lämnas av projektledare Hanna Jonsson, telefon 0302-53 10 13 eller hanna.jonsson@lerum.se  eller trafikingenjör Rebecca Greek, telefon 0302-52 14 95 eller rebecca.greek@lerum.se

Frågor om fiber hänvisas till Per Hagehammar, telefon 0302-52 14 27 eller per.hagehammar@lerum.se

Se också länkar nedan för mer information rörande andra samrådsmötet.