Gång- och cykelväg längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen

Lerums kommun planerar att bygga en gång- och cykelväg längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen.

Under våren år 2016 startade arbetet med en vägplan för en gång- och cykelväg längs med sträckan Ryggebolvägen och Skallsjövägen. En vägplan måste genomföras på allmän väg enligt väglagen (1971:948). Under hösten år 2016 har samråd skett med berörda markägare. Handlingarna har funnits tillgängliga hos Kom In, kommunhuset på Bagges torg, samt för nerladdning på hemsidan.Vägplanen ställdes ut på granskning mellan 24 maj och 16 juni år 2017. Granskningshandlingarna finns att läsa under ladda hem, längst ner på denna sida.

Tidplan

Vägplanen har nu skickats in till Trafikverket för fastställelse. Under tiden som vägplanen fastställs kommer Lerums kommun att projektera samt handla upp en entreprenör som kan genomföra byggnationen. Förhoppningen är att byggnationen ska kunna starta under hösten år 2018.

Fiber

Under samrådsmötet fick kommunen frågor om fiberdragning i samband med byggnation. Kommunen har informerat Skanova om planerna. Frågor och önskemål gällande fiber hänvisas till kommunens bredbandssamordnare Per Hagehammar, se kontaktuppgifter nedan. Per rekommenderar intresserade att även anmäla sitt intresse på www.fibertillalla.se  

Frågor?

Information om vägplansprocessen kan man läsa på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planlaggningsprocessen

Frågor om fiber hänvisas till kommunens bredbandssamordnare Per Hagehammar, telefon 0705-70 85 00 eller e-post per.hagehammar@lerum.se.