Planerad gång- och cykelväg samt ridväg längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen

Sektor samhällsbyggnad planerar att bygga en gång-, cykel- och ridväg längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen.

Under våren 2016 startade arbetet med en vägplan för en gång- och cykelväg längs med sträckan Ryggebolvägen och Skallsjövägen. En vägplan måste genomföras på allmän väg enligt väglagen (1974:948). Arbetet med vägplanen beräknas ta ungefär ett år att genomföra. På en del av sträckan är planen att även bygga en ridväg.

Tidplan

Arbetet med vägplanen pågår under hela 2016. Samråd hålls löpande under arbetets gång. När vägplanen är klar ska den fastställas av Trafikverket i Borlänge. Under tiden som vägplanen fastställs kommer Lerums kommun att projektera och handla upp en entreprenör som kan genomföra byggnationen. Förhoppningen är att byggnationen ska kunna starta under andra halvan av 2017.

Samråd

Under hösten 2016 har kommunen haft samråd för vägplanen. Handlingarna har funnits tillgängliga hos Kom In, kommunhuset på Bagges torg, samt för nerladdning på hemsidan. Ni kan fortfarande se samrådshandlingarna längre ner på denna sida.

Granskning

Vägplanen ska ställas ut på granskning men detta arbetet är försenat på grund av att man gjort vissa arkeologiska fynd i området. Samråd pågår med Länsstyrelsen för att hitta en bra hantering gällande detta.

Fiber

Under samrådsmötet fick kommunen frågor om fiberdragning i samband med byggnation. Kommunen har informerat Skanova om planerna. Frågor och önskemål gällande fiber hänvisas till kommunens fibersamordnare Per Hagehammar, se kontaktuppgifter nedan. Per rekommenderar intresserade att även anmäla sitt intresse på www.fibertillalla.se  

Frågor?

Information om vägplansprocessen kan man läsa på Trafikverkets hemsida:

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planlaggningsprocessen

Ytterligare information lämnas av projektledare Hanna Jonsson, telefon 0302-53 10 13 eller hanna.jonsson@lerum.se  eller trafikingenjör Rebecca Greek, telefon 0302-52 14 95 eller rebecca.greek@lerum.se

Frågor om fiber hänvisas till Per Hagehammar, telefon 0302-52 14 27 eller per.hagehammar@lerum.se

Se också länkar nedan för mer information rörande andra samrådsmötet.