Gångbana utmed Hantverksvägen och del av Hedeforsvägen

Lerums kommun planerar att bygga en gångbana mellan Knavrabro och vägporten vid Hede hållplats i Stenkullen.

Vägarna går genom ett industriområde. Idag är det blandtrafik, och bitvis relativt dålig sikt. Utöver tillgängligheten till industrierna så utgör delar av sträckan skolväg för elever i Knavra och Ryggebol som ska ta sig till Stenkulan. Vägarna används även i rekreationssyfte eftersom Hantverksvägen är en av vägarna till naturreservatet längs med Säveån i Stenkullen.

Syftet med att bygga gångbanan är att öka trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter utmed sträckan. Byggnationen av gångbanan har fått statlig medfinansiering under 2018.

Tidplan

Byggnation pågår och projektet beräknas vara klart under november månad 2018.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.