Ny återvinningscentral i Stenkullen

Lerums kommun planerar att bygga en ny återvinningscentral i Stenkullens industriområde med planerad byggstart under år 2019.

Bakgrund

Lerums kommun har i dagsläget en befintlig återvinningscentral i Hultet. Befintlig återvinningscentral är dåligt anpassad till de avfallsvolymer som produceras inom kommunen idag. För att bättre tillmötesgå kommuninvånarnas behov har Lerums kommun identifierat ett område inom Stenkullens industriområde som lämplig för nyetablering av en återvinningscentral.

Den planerade återvinningscentralen

Återvinningscentralen planeras inom Stenkullens industriområde, se kartorna nedan.  Platsen ligger centralt i Lerums kommun med endast några kilometers resväg för en majoritet av kommuninvånarna. Syftet är att effektivisera avfallshanteringen och bidra till ett ökat kretsloppstänkande och en ökad återvinning i kommunen.

På den planerade återvinningscentralen ska kommuninvånarna lämna sitt grovavfall, returavfall, trädgårdsavfall samt sitt farliga avfall. Avfallet sorteras och mellanlagras i olika containrar och behållare för att sedan transporteras vidare till olika behandlingsanläggningar.

Tidplan

Utredningsarbete pågår just nu. 

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att ringa Lerums kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller maila till kommun@lerum.se