Utbyggnad av Västra stambanan

Trafikverket ansvarar för projektet med utbyggnad av Västra stambanan.

För mer information, gå in på Trafikverkets webbsida som finns längre ner på sidan.

Trafikverket

Telefon: 0771-921 921

Postadress
Trafikverket
405 33 Göteborg

Besöksadress:

Kruthusgatan 17
och
Stampgatan 34
Göteborg

Mer information