Ny förskola i Öxeryd

Lerums kommun bygger nu tillsammans med GBJ bygg en ny förskola för cirka 80 barn i Öxeryd.

Förskolan byggs i två våningar av massivt trä, vilket är förnybart och kan återvinnas med 100%. I och med byggstart kommer byggtrafik ske i området vilket kan påverka framkomligheten på Kolborydsvägen. Lerums kommun uppmanar till försiktighet vid arbetsplatsen och att följa eventuella hänvisningar.

Området och förskolans utformning

I informationsmaterialet nedan ser ni var den nya förskolan ska placeras längs med Kolborydsvägen i Öxeryd samt en skiss på förskolan och skolgården.

Tidplan

Byggnationen är i full gång och förskolan planeras vara klar i november 2019.

Ny gång- och cykelväg

I området planeras även byggnation av en gång och cykelväg. Här kan du läsa mer om den nya gång- och cykelvägen i området.

Frågor

Har du frågor om byggprojektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.