Bohlins Torg

Lerums kommun ska tillsammans med medskapandegruppen Sjövik 2020 utforma Bohlins torg till en attraktiv mötesplats under 2019.

Medskapandegruppen Sjövik 2020 har tillsammans med Lerums kommun och en landskapsaktitekt tagit fram förslag på jur Bohlins Torg kan utformas för att bli en attraktiv mötesplats.

Under våren kommer framtaget förslag kostnadsberäknas. Vilka åtgärder i förslaget som ska genomföras kommer därefter att prioriteras med hjälp av Sjövik 2020.

Tidsplan

Byggnation kommer att ske hösten 2019.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Komin på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se