Överföringsledning mellan Sjövik och Björboholm

Lerums kommun planerar att anlägga en överföringsledning för vatten och spillvatten mellan Sjövik och Björboholm.

Nya vatten och avloppsledningar mellan Sjövik och Björboholm.

Det befintliga avloppsreningsverket i Sjövik har beslutats att läggas ner då det är gammalt och i behov av ombyggnad och renovering. Det mest fördelaktiga alternativet har visat sig vara att anlägga en överföringsledning för spillvatten till Björboholm för vidare avledning mot Gråbo och GRYAAB. Samtidigt anläggs en överföringsledning för vatten som kommer att utgöra reservvattenförsörjning till Sjövik.

Tidsplan

Just nu pågår utredningar för att hitta det bästa läget för de nya ledningarna och tillhörande anläggningar.  

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail på kommun@lerum.se