Tillgänglighetsanpassning av hållplatser

Då kollektivtrafiken skall vara tillgänglig för alla bygger Lerums kommun om och tillgänglighetsanpassar hållplatser runt om i kommunen.

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. Varje år bygger vi därför om och tillgänglighetsanpassar busshållplatser så att du ska känna dig tryggare och säkrare i trafiken.

Detta genomförs genom att förse hållplatsen med en högre kantsten, kontrastmarkering och sinusplattor. Sinusplatta är en markplatta för att underlätta för synskadade. Vid vissa hållplatser sätter vi också upp väntkur, bänk och cykelparkering.

Prioritering av vilka hållplatser som ska byggas om sker utifrån antalet resande samt trafiksäkerheten på vägen. Lerums kommun kan endast tillgänglighetsanpassa hållplatser på det kommunala vägnätet. Frågor och synpunkter om övriga hållplatser hänvisas till respektive väghållare.

Ombyggnadsplan

Under 2018 avser kommunen att bygga om följande hållplatser:

Lerum: Almekärr C (läge B), Aspens station och eventuellt Almekärrs platå.

Stenkullen: Kvartsvägen, Hantverksvägen och Ölslanda Industriområde (de två senare byggs om i samband med byggnation av gångbana utmed sträckan).

Gråbo: Furubergsvägen, Ingabo, Pionvägen och Vårlöksvägen.

Floda: Oryd.

Tidsplan

Ombyggnad av hållplatser sker löpande under året.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundtjänst  KomIn  på telefon 0302-52 10 00 eller via mail kommun@lerum.se