Idrottshallens omklädningsrum byggs om

Sektor samhälsbyggnad har fått i uppdrag av sektor lärande att bygga nya omklädningsrum till idrottshallen intill Tolleredsskolan. De gamla lokalerna kommer att rivas för att ge plats åt de nya. De nya omklädningsrummen kommer att bli större än de som finns i dagsläget och en ny samlingssal kommer också att byggas.

Under slutet av år 2016 tilldelades GBJ Bygg Väst AB totalentreprenaden.

Pågående arbete

Husstommen är nu rest och arbete med stommen fortsätter. Under vecka 14 och 15 läggs limträbalkar (takstolar) på plats. Planen är att det ska vara tätt hus vecka 16 och därefter får trästommen torka innan väggar kan sättas igen.

Provisoriska omklädningsrum har etablerats i bodar och används under byggtiden för skolans idrott och fotbollsträning.

Längre fram i vår kommer markarbete med den nya skolgården att påbörjas.    

Tidplan

Byggnation pågår fram till slutet av september år 2017.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om projektet kan du kontakta projektledare Magnus Elsilä, e-post magnus.elsila@lerum.se, telefon 0302-52 11 35.