Idrottshallens omklädningsrum byggs om

Sektor samhälsbyggnad har fått i uppdrag av sektor lärande att bygga nya omklädningsrum till idrottshallen intill Tolleredsskolan. De gamla lokalerna kommer att rivas för att ge plats åt de nya. De nya omklädningsrummen kommer att bli större än de som finns i dagsläget och en ny samlingssal kommer också att byggas.

Under slutet av år 2016 tilldelades GBJ Bygg Väst AB totalentreprenaden.

Pågående arbete

Huset är nu tätt och det finns torra och fina träreglar och limträbalkar. Under vecka 17 påbörjar man arbeet med att isolera väggar utvändigt och invändigt. 

Under vecka 18 läggs panel på omklädningsdelen och arbetet invändigt fortsätter med isolering och plast av väggar och tak.

Provisoriska omklädningsrum har etablerats i bodar och används under byggtiden för skolans idrott och fotbollsträning.

Längre fram i vår kommer markarbete med den nya skolgården att påbörjas.    

Tidplan

Byggnation pågår fram till slutet av september år 2017.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om projektet kan du kontakta projektledare Magnus Elsilä, e-post magnus.elsila@lerum.se, telefon 0302-52 11 35.