Idrottshallens omklädningsrum byggs om

Sektor samhälsbyggnad har fått i uppdrag av sektor lärande att bygga nya omklädningsrum till idrottshallen intill Tolleredsskolan. De gamla lokalerna kommer att rivas för att ge plats åt de nya. De nya omklädningsrummen kommer att bli större än de som finns i dagsläget och en ny samlingssal kommer också att byggas.

Under slutet av år 2016 tilldelades GBJ Bygg Väst AB totalentreprenaden.

Pågående arbete

Arbetet pågår invändigt med bland annat uppsättning av kakel under sommaren. Det pågår även markarbete för att i ordningsställa området runt byggnaden. Planerad slutbesikting sker i slutet av september 2017.  

Provisoriska omklädningsrum har etablerats i bodar och används under byggtiden för skolans idrott och fotbollsträning.

    

Tidplan

Byggnation pågår fram till slutet av september år 2017.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om projektet kan du kontakta projektledare Magnus Elsilä, e-post magnus.elsila@lerum.se, telefon 0302-52 11 35.