Idrottshallens omklädningsrum byggs om

Sektor samhälsbyggnad har fått i uppdrag av sektor lärande att bygga nya omklädningsrum till idrottshallen intill Tolleredsskolan. De gamla lokalerna kommer att rivas för att ge plats åt de nya. De nya omklädningsrummen kommer att bli större än de som finns i dagsläget och en ny samlingssal kommer också att byggas.

Under slutet av år 2016 tilldelades GBJ Bygg Väst AB totalentreprenaden.

Pågående arbete.

Byggnation pågår fram till i slutet av september 2017. Under projektets gång hittades tryckimpregnerat virke i den befintliga gymnastiksamlens kontruktion. Detta är nu bortsanerat och gymnastiksalen får ett nytt sportgolv och ett uppfräschat ytskick.

Provisoriska omklädningsrum har etablerats i bodar och används under byggtiden för skolans idrott och fotbollsträning.

    

Tidplan

Byggnation pågår fram till slutet av september år 2017. Verksamhetsstart är vecka 40.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om projektet kan du kontakta projektledare Magnus Elsilä, e-post magnus.elsila@lerum.se, telefon 0302-52 11 35.