Idrottshallens omklädningsrum byggs om

Arbetet med att iordningställa nya omklädningsrum och en ny samlingssal i idrottshallen intill Tolleredsskolan har nu påbörjats.

Sektor samhälsbyggnad har fått i uppdrag av sektor lärande att bygga nya omklädningsrum till idrottshallen intill Tolleredsskolan. De gamla lokalerna kommer att rivas för att ge plats till de nya. De nya omklädningsrummen kommer att bli större än de som finns i dagsläget och en ny samlingssal kommer också att byggas.

Anledningen till att nya omklädningsrum byggs är för att det under en längre period har varit problem med lukt i de befintliga lokalerna. Under 2013 och 2014 genomfördes undersökningar till varför problemet uppstått och man har med den undersökningen som grund beslutat att bygga nya omklädningsrum och en ny samlingslokal till idrottshallen. 

Tidplan

Projekteringen påbörjades under november 2015 och byggnaden beräknas stå klar till sommaren 2017.

Upplysningar

Ytterligare information lämnas av kommunens projektledare Erik Seilinger, telefon 0302-52 11 99 eller e-post erik.seilinger@lerum.se