Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Gång- och cykelväg längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen

Nu bygger vi gång-och cykelväg längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen.

Etapp ett är klar. Etapp två pågår och beräknas vara klar i november 2021. 

Bakgrund

Längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen, mellan tätorterna Lerum och Floda, saknas i dagsläget gång- och cykelväg. Detta medför att oskyddade trafikanter är hänvisade till körbanan längs sträckan. Lerums kommun har tagit fram en vägplan för att bygga en gång- och cykelväg som ska förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter i området.

Vad händer nu?

Den första etappen är klar och nu pågår etapp två. Etapp två är den sista etappen på gång- och cykelvägen och etappen utförs längs Ryggebolvägen. Vi passar samtidigt på att förnya en VA-ledning och förbereda för framtida avlopp. 

Under hela byggtiden påverkas trafiken på sträckan. Ett körfält stängs av periodvis, detta kan ske på flera ställen samtidigt. Trafiken regleras med trafikljus. Gatubelysningen är avstängd, på vissa delar kan vi koppla på den till våren igen. Ny gatubelysning kommer att sättas upp utmed gång- och cykelbanan.

Vi breddar vägen för få plats med gång- och cykelbanan, i samband med det tar vi ned träd. I övrigt sker olika markarbeten som grävning och bygge av stödmur.  

Under januari förbereder vi oss för VA-omläggningen med att koppla bort och leda om vattnet, så hushållen inte blir berörda. Vi har samordnat oss och när det grävs för gång- och cykelvägen passar vi på att byta ut en äldre VA-ledning och lägga ner avloppsrör för framtiden.  

Gång- och cykelvägen kommer att gå på den norra sidan av vägen och beräknas öppna i november 2021.

Tidplan

Etapp 1 - klar.

Etapp 2 - pågår till november 2021.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.