Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ombyggnad av Flodamotet

Just nu pågår arbetet med att planera för en ny trafiklösning för att förbättra trafiksituationen vid Flodamotet.

Bakgrund

Flodamotet är en trafikplats längs med E20 som byggdes under 1960-talet. Motet har idag framkomlighetsproblem, speciellt vid rusningstrafik, där av- och påfarts vägarna ansluter till lokalvägarna och det råder även brister i trafiksäkerheten i korsningarna.

I juni 2016 lades busstrafiken om i Lerums kommun och då uppstod också behovet av en hållplats vid Flodamotet.

Förslag

Flodamotet kommer byggas om och förses med rondell på respektive sida av motorvägen. Dessutom förses Floda allé med ett vänstersvängfält in mot Von Proschwitz väg. I motet kommer det även byggas nya busshållplatser, och en pendelparkering. 

Tidplan

Kommunen kan inte arbeta vidare med projektet innan markåtkomst är säkrad varför Lerums kommun inväntar antagen detaljplan. Därmed kan kommunen i dagsläget inte ange någon preliminär byggstart.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommun kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.