Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bullervall för området Kyrkmossen

För att minska störningar av buller undersöker Lerums kommun möjligheten att anlägga en bullervall mellan E20 och bostadsområdet Kyrkmossen, i Floda.

Bakgrund

Trafikbuller påverkar människors hälsa, välbefinnande och livskvalitét genom att det stör eller hindrar vardagliga aktiviteter som sömn, vila, återhämtning, kommunikation, social samvaro och utevistelse, vilket skapar irritation och stress.

Bullervallen planeras och ska byggas av jordmassor som blir över vid andra anläggningsarbeten som genomförs i kommunen, vilket förutom en tystare  miljö bidrar till kortare transporter för massorna och därmed mindre utsläpp.

Vad händer nu?

Nu pågår utredningar för att utreda förutsättningarna för att kunna bygga vallen. 

Tidplan

Byggnation planeras kunna starta under våren 2021 och beräknas pågå under tre års tid.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommun kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se