Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bullervall för området Kyrkmossen

För att minska störningar av buller bygger Lerums kommun en bullervall mellan E20 och bostadsområdet Kyrkmossen, i Floda.

Bakgrund

fotomontageFoto av: TyrénsTrafikbuller påverkar människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet genom att det stör eller hindrar vardagliga aktiviteter som sömn, vila, återhämtning, kommunikation, social samvaro och utevistelse, vilket skapar irritation och stress.

Bullervallen kommer byggas av jordmassor som blir över vid andra anläggningsarbeten som genomförs i kommunen, vilket förutom en tystare miljö bidrar till kortare transporter för massorna och därmed mindre utsläpp.

Vad händer nu?

Nu utförs förberedande arbeten, med omläggning av ledningar, för att kunna bygga bullervallen.

fotomontageFoto av: TyrénsTidplan

Arbeten med ledningsomläggning pågår från maj till augusti, därefter startar byggnation av bullervallen, som beräknas pågå under tre års tid.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommun kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se