Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Utbyggnad av Berghultsskolan

Berghultskolan etapp 2 Nu påbörjas arbetena med den andra etappen av Berghultskolans utbyggnad. När utbyggnaden är klar sommaren 2023 kommer skolan att kunna ta emot 500 elever i årskurserna F-9.

Bakgrund

Berghultskolan har idag kapacitet för 300 elever i årskurserna F till 5. Elevantalet i Flodaområdet ökar stadigt och för att möta det kommande behovet samt avlasta främst Alléskolan ska Berghultskolan byggas till. Tillbyggnaden består i en ny treplansbyggnad om cirka 3 200 m2 och när den är färdig ska skolan kunna ta emot 500 elever i årskurserna F till 9.

Vad händer nu och framöver?

Projektet är indelat i flera faser. I den inledande fasen kommer tillfälliga skolmoduler att etableras på ytan mellan skolans grusplan och parkeringen. Modulerna ska användas som tillfälliga undervisningslokaler för årskurserna F till 2 under läsåren 21/22 och 22/23 samt av årskurs 6 läsåret 22/23. Arbetet med etablering av modulerna kommer att påbörjas under sommaren och efter höstlovet kommer modulerna att börja användas av skolan.

I kommande faser ska bl.a. byggnad A1 som är den äldre enplansbyggnaden på skolområdet att rivas. Rivningen kommer att pågå under november och december 2021. Den nya skolbyggnaden kommer att uppföras på samma plats som den gamla. Byggstart är preliminärt i januari 2022 och under sommaren 2023 ska huset vara färdigt för inflytt. Mindre ombyggnader av skolans kök, panncentralen och skolgården liksom åtgärder för skydd mot översvämningar vid skyfall kommer också att utföras under 2022-2023.