Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Utbyggnad av Lekstorpsskolan

Nu påbörjar vi arbetet med att bygga ut Lekstorpsskolan från att ha 330 elever till 500 elever.

Utbyggnaden kommer innebära att en ny byggnad, kallad hus H, kommer att byggas i det sydvästra hörnet av tomten mot Monvägen.

De befintliga byggnaderna kommer att byggas om i olika etapper för att klara nya krav och förutsättningar. Bland annat kommer hus A att få ny ventilation och i hus B kommer det bli en slöjdsal och en utbyggnad av matsalen. 

Tidplan

Multiarenan är flyttad och hus H är färdigbyggt. Övriga fyra byggnader kommer därefter byggas om i etapper och vissa ombyggnationer kommer kunna ske på skolloven.

Hus A beräknas ombyggnationen vara klar till höstterminens start 2021.

Hus B, D och E beräknas ombyggnationen vara klar i september 2021.

I hus B kommer det vara kök och matsal under byggtiden och servering kommer ske i hus C, gymnastikhallen. 

De fyra byggnaderna som avses är enligt nedan.

Hus A - ”Bananen”

Hus B - Kök & matsal

Hus D - fd. rektor och administration som blir bibliotek och elevcafé

Hus E - närmast multiarenan som blir hemkunskap

Frågor?

Har du frågor kring projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se