Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Utveckling av Gråbo centrum

Gråbo centrum står inför sin största förvandling på många år. Området vid Framtidstomten och Mjörnbotorget kommer att byggas ut med nya bostäder, verksamhetslokaler, gator och grönytor.

De närmaste fem åren kommer det byggas cirka 200 bostäder, verksamhets- och handelslokaler. Nya kvalitéer tillförs centrum med delvis öppen dagvattenhantering och bostadsentréer mot gaturum och torg vilket skapar möjligheter för en mer levande centrummiljö. Att planera för tät, varierad bebyggelse i anslutning till kollektivtrafik och service ligger i linje med Lerums vision om att bli ledande miljökommun.

 

Tidplan

Att bygga hundratals nya bostäder tar tid och bygget har bara börjat. Gråbo kommer att växa under många år framöver. Bredvid de nya husen kommer nya hus att ta form vilket innebär att området öster om det nybyggda Mjörnbotorget kommer att fortsätta vara en plats där det byggs och lastbilar kör. På grund av detta kommer asfalten på vägen som passerar Mjörnbotorget, Mjörnbo allé, inte att kunnas göras klart förrän husen och idrottshallen har byggts klart. Se mer info under fliken "Mjörnbo Allé - håll ut, det kommer att bli fint" till vänster.  

Här nedan följer de olika etappernas tidplaner:

  • Etapp 1 (se illustrationsbild nedan) klar för inflyttning 2017
  • Etapp 2, klar för inflyttning 2017/2018
  • Villor öster om idrottshallen, bygnation pågår klart under 2020
  • Etapp 3, klar för inflyttning 2019
  • Idrottshallen, byggnation pågår beräknat klar hösten 2021.
  • Etapp 4: klar för inflyttning hösten 2020.
  • Tornstaden kommer starta byggnationen av 39 radhus till sommaren 2021. Slutbesiktning beräknas till december 2022.
  • Etapp 5, första delen som omfattade nybyggnad av gata med gång- och cykelbana, nya ledningar och belysning var klar i december 2020. Resterande arbete kommer slutföras efter Tornstaden har byggt radhusen i området. Andra delen i etapp 5 som asfaltering av sista lagret, kantsten kommer slutföras efter Tornstaden är klara med byggnationen av radhusen i området.