Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Mjörnbo Allé - håll ut det kommer att bli fint till slut

Gråbo växer just nu för fullt. Området vid Framtidstomten och Mjörnbotorget byggs ut med nya bostäder, verksamhetslokaler, gator och grönytor. Att bygga hundratals nya bostäder tar tid och bygget har bara börjat. Gråbo kommer fortsätta att förändras och växa under många år framöver.

Mjörnbotorget kommer därför att fortsätta vara en plats där det kommer att köra lastbilar och byggas på. På grund av detta kommer asfalteringen av vägen förbi Mjörnbotorget, Mjörnbo allé, inte bli klar förrän husen och idrottshallen har byggts färdigt för att inte riskera att asfalten och planteringar körs sönder under byggtiden.

De första bostäderna var inflyttningsklara i augusti 2017 men byggnationen kommer att pågå under flera år framöver. I broschyren nederst kan du se i vilken ordning bostäderna kommer att växa fram. Parallellt med byggnationen kommer kommunen ta fram ytterligare en detaljplan för området väster om Mjörnbotorget. 

I ett första skede kommer hela gatan att asfalteras och linjer och skyltar kommer visa var du får gå, cykla, köra eller parkera din bil. Om några år kommer gatan göras iordning med plattsättning, gatsten och trädplanteringar. Bilden ovan visar ett ungefärligt resultat över hur Mjörnbo allé kommer att se ut när allt är färdigt. Det kommer att dröja några år, men håll ut, det kommer att bli fint när det är färdigt 2021.