Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Tillbyggnad av Hjällsnäshallen

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i investeringsbudgeten för 2018 att avsätta pengar för en ny idrottshall bredvid den befintliga Hjällsnäshallen i Gråbo. I budgeten ingår även upprustning av den befintliga hallen.

Under handlingar nedan kan du se illustration av den nya Hjällsnäshallen samt gällande detaljplan och en illustrationsplan över området som har tagits fram i samband med utvecklingen av Gråbo centrum.

Hjällsnäshallen

Hallen används året runt, i huvudsak av Gråboskolorna för idrottsundervisning samt av föreningslivet för träning och matcher. Den nya hallen, som ska komplettera den redan befintliga är tänkt att användas på samma sätt av såväl skolan som föreningslivet.

Det kommer bli en ny hall med gemensam entré till ny gymnastikdel, läktare, kök, omklädningsrum och förråd.

Den gamla hallen beräknas kunna användas under större delen av byggtiden.

Tidplan

Byggnation startade våren 2020 och den nya hallen beräknas vara klar oktober 2021.  

Frågor?

Har du frågor kring projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.